760103__violin-wallpapers-backgrounds-guitar-resolution-high-brown-reptiles-wallpaper-beautiful-background_p

medlemsinfo

stämning

Örebro Läns Folkmusikförbunds medlemstidning STÄMNING utkommer med fyra nummer per år och distribueras till alla medlemmar.
I redaktionskommittén ingår Erik Zaunschirm och Birgitta Linder.
Layout: Erik Zaunschirm
Bidrag och idéer till tidningen mailas eller skickas till Erik Zaunschirm, Södra Dylta 232, 718 96 Dyltabruk

Stämning nr1 2021
Stämning nr2 2021
Stämning nr3 2021
Stämning nr1 2020
Stämning nr2 2020
Stämning nr3 2020
Stämning nr4 2020
Stämning nr1 2019
Stämning nr2 2019
Stämning nr3 2019
Stämning nr4 2019
Stämning nr1 2018
Stämning nr2 2018
Stämning nr3 2018
Stämning nr4 2018
Stämning nr1 2017
Stämning nr2 2017
Stämning nr3 2017
Stämning nr4 2017
Stämning nr 1 2016
Stämning nr 2 2016
Stämning nr 3 2016
Stämning nr 4 2016
Stämning nr 1 2015
Stämning nr2 2015
Stämning nr 3 2015
Stämning nr 4 2015
Stämning nr 1 2014
Stämning nr 2 2014
Stämning nr 3 2014
Stämning nr 4 2014
Stämning nr 1 2013
Stämning nr 2 2013
Stämning nr 3 2013
Stämning nr 4 2013

Vad gjorde vi i ÖLFM på åttitalet? Kolla i dessa gamla nummer av STäMNING, en gåva från Åke Uhlin till Jan Anders Andersson och ÖLFM.