medlemsinfo

stämning

Örebro Läns Folkmusikförbunds medlemstidning STÄMNING utkommer med fyra nummer per år och distribueras till alla medlemmar.
I redaktionskommittén ingår Erik Zaunschirm, Karin Gustavsson och Birgitta Linder.
Layout: Olof Hällqvist
Bidrag och idéer till tidningen mailas eller skickas till Erik Zaunschirm, Södra Dylta 232, 718 96 Dyltabruk

Stämning nr1 2017
Stämning nr2 2017
Stämning nr3 2017
Stämning nr 1 2016
Stämning nr 2 2016
Stämning nr 3 2016
Stämning nr 4 2016
Stämning nr 1 2015
Stämning nr2 2015
Stämning nr 3 2015
Stämning nr 4 2015
Stämning nr 1 2014
Stämning nr 2 2014
Stämning nr 3 2014
Stämning nr 4 2014
Stämning nr 1 2013
Stämning nr 2 2013
Stämning nr 3 2013
Stämning nr 4 2013