760103__violin-wallpapers-backgrounds-guitar-resolution-high-brown-reptiles-wallpaper-beautiful-background_p

notiser
 

Grattis Olof Ericsson !!
 Region örebro läns kulturstipendiat 2023

Senaste numret av STäMNING !!!

 Peter Berry presenterar här en intressant berättelse om spelmannen och soldaten Conrad Sandsten (1762-1840) från Kumla.

Jag skrev för en tid sedan en biografi över spelmannen och soldaten Conrad Sandsten (1762-1840) från Kumla. Den var tänkt att ingå i ett nothäfte med Sandstens låtar men eftersom det kan ta tid att göra en bok beslöt jag mig för att kontakta Örebro läns spelmansförbund för att se om det jag åstadkommit hittills kunde vara intresse för spelmansvänner och inte bara ligga och skräpa i sin dator.
     
Conrad Sandsten var en indelt soldat i Närkes och Värmlands regemente, och tjänstgjorde i Kumla med omgivningar.  Sandsten behärskade både fiol och klarinett, vanligt hos militärmusiker vid denna tid och hade goda kontakter med allmogespelmännen, vilket också var vanligt vid denna tid. Det finns många belägg från Närke. Sandsten efterlämnar två spelmansböcker, av vilka den ena, som är tänkt huvudsakligen för fiol, består av en huvuddel och flera mindre samlingar, och den andra är för klarinett. Uppteckningarna sker i början av 1800-talet. Fiollåtarna är övervägande polskor och klarinettmusiken anknyter till dåtidens militärmusikrepertoar i både civil och militär dräkt. Den liknar i mycket den musik som förekom vid hälsobrunnarna under 1800-talet och intill våra dagar. Polskorna har lokal prägel och påminner i stort om Hagholms samlingar

läs mer om Conrad Sandsten i biografin här
Se notsamlingen här

Bild 1. i texten: Vykort från Merdevi brunn, Grötlunken. Okänd fotograf cirka 1910-1920
Bild 2. Pollonesse nr. 1ur Conrad Sandstens spelmansbok, Folkmusikkommissionens samling, katalogsignatur M 170. 
Bild 3. Foto på soldattorp i Norra Godegård, Östergötland. Fotograf: Författaren År 2022.
Bild 4. Soldat vid Nerikes Vermlands regemente 1798. The Vinkhuijzen collection of military.