Aktuellt

Den 18 november var det dags för årets låtkurs - i år i ny lokal; Ullergården i Ullersätter utanför Frövi. Ledare var Ulf Karlsson och Ulrika Linder. Ulf lärde ut låtar från Karlskogatrakten, eller "beter" som de kallas där och Ulrika lärde ut Einar Olsson-låtar. Lyssna på inspelningar nedan.

Paradismarschen efter Helge Henriksson, Brattfors

Schottis efter "Stölphagspöjkera"

Samtalspolskan efter Wilhelm Bergewing och Jon-Erik Öst

Polska efter Karl Nilsson från Bjurtjärn

Polska "Jordjänkaren" efter Einar Olsson, SvL 272

Karl-Johans-marschen efter Einar Olsson, SvL 360

Vals efter Einar Olsson, SvL 348

Låtarna ovan finns även inlagda i vårt nya notarkiv. Arbetsgruppen "Allspelslåtar på hemsidan" (Olle Linder, Alf Ekblad och Karin Gustavsson)  har uppdaterat listan över allspelslåtar - tagit bort en del och lagt till några nya. Det har även kommit till en lista med övriga låtar från länet, låtar som inte passar som allspelslåtar men som spelas och gillas av många och/eller låtar som förtjänar att lyftas fram för att inte glömmas bort. Detta är ett projekt och listorna är långt ifrån klara, det får gärna fyllas på med fler låtar - skicka förslag till hemsidan
De flesta låtarna har noter och en del har även inspelning, men vissa har tyvärr endast noter och andra har inspelning men saknar noter. Vad det gäller noter ur Svenska Låtar t ex så tillhör de Svenskt visarkiv och får inte läggas ut på hemsidan. Man kan skriva om noterna och det kan ev bli ett framtida projekt i arbetsgruppen "Nymediering av gammalt låtmaterial". 
 Inspelningar mottages tacksamt! Det behöver inte vara mer avancerat än en inspelning med mobil. 


Ur Folkmusikkommissionens notsamling - "Svänsk Folkmusik, polskor och valser från Närke, upptecknade av självaste Carl Viktor Rulin. Bläddra och njut av fina låtar! 

Senaste numret av STäMNING!!!