760103__violin-wallpapers-backgrounds-guitar-resolution-high-brown-reptiles-wallpaper-beautiful-background_p

Medlemsinfo

medlemskap

Välkommen som medlem!
 

Örebro Läns Folkmusikförbund, ÖLFM, är till för dess medlemmar – som medlem får du möjlighet att påverka vår gemensamma verksamhet.
De musikaliska intressen som våra medlemmar har, arbetar vi i styrelsen för att förverkliga. Alla idéer som har med folkmusik, folklig sång och folklig dans att göra är välkomna - vi är öppna för alla förslag! Så bara hör av dig till oss i styrelsen.

Här är ytterligare några skäl att bli medlem I ÖLFM:
  • Som ny medlem får du en välkomstgåva i form av notböcker med folkmusik från länet. (Distribueras antingen i juli eller december.) 
  • Genom förbundets hemsida och genom medlemstidningen Stämning så får du information om olika folkmusikaliska evenemang i länet.
  • Genom ditt medlemsskap i ÖLFM blir du automatiskt (utan extra kostnad) medlem i Sveriges Spelmäns Riksförbund, SSR. Från SSR får du den nationella spelmanstidningen "Spelmannen" fyra gånger om året.
  • Som medlem i ÖLFM finns möjlighet att teckna en ytterst förmånlig instrumentförsäkring via Folksam och SSR. Allt från billigare instrument till mycket värdefulla går att försäkra. Undantagna är pianon, flyglar och orglar.
  • ÖLFM fungerar som ett forum för folkmusiker emellan från olika delar av länet,  länets folkmusiker skall få många möjligheter att ses och dela med sig till varandra av sin musik.
  • Avgiften för ett år är 250:- kronor. Är du under 20 år betalar du bara 100:- kronor. Går du med i förbundet under fjärde kvartalet och betalar medlemsavgiften, så gäller avgiften för det kommande året!

Information angående GDPRFör att kunna skicka ut medlemstidningen och information om aktiviteter behöver Örebro läns folkmusikförbund lagra medlemmars namn och adress.

ÖLFM sparar personuppgifterna så länge personen är medlem.

ÖLFMs medlemmar samtycker till detta genom att betala sin medlemsavgift.

Medlemmar har rätt att få tillgång till vilka personuppgifter som lagras,
och att få personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga.

Föreningen sparar inte uppgifterna under en längre tid än nödvändigt.

Om en medlem avslutar sitt medlemskap raderas medlemmens personuppgifter om uppgifterna inte längre behövs för att administrera eller avsluta medlemskapet.