760103__violin-wallpapers-backgrounds-guitar-resolution-high-brown-reptiles-wallpaper-beautiful-background_p

stipendium

ungdomsstipendium

Detta är ett stipendium för medlemmar mellan 10-25 år. 

Stipendiet är tänkt för dig som spelman, eller er som grupp, som vill utvecklas som folkmusiker och som har ett stort intresse för att främja folkmusiken i länet, kanske genom eget låtskrivande, musikaliska studier eller genom att sprida musik från vårt län på andra vis. Du/ni ska värna om traditionen men gärna också vara nyskapande. Det viktigaste kravet är att du/ni brinner för folkmusiken!

Stipendiaten utses av ÖLFM:s styrelse och utnämns på den årliga stämman i Siggebohyttan. Stipendiesumman är 500-2000 kr. Sista ansökningsdag är 15 maj. 

Skriv ett brev om dig själv/er, och motivera varför just du/ni ska tilldelas detta stipendium. Skicka också gärna med allehanda material som stärker dina/era chanser att bli årets stipendiat!

Maila din/er ansökan till: jananderses@telia.com 
eller skicka den till: Jan Anders Andersson, Fabriksgatan 7, 719 94  Vintrosa.

 

arrangörsstipendium

Stipendiet syftar till att hjälpa arrangörer av folkmusikevenemang med ett ekonomiskt bidrag och på så vis stötta folkmusiklivet i länet. Maxbeloppet på stipendiet är normalt 2000 kr. Styrelsen beslutar vem eller vilka som erhåller stipendiet. Stipendiaternas namn kungörs på ÖLFM:s årsmöte samt meddelas i Stämning. 

I ansökan ska finnas:

* Motivering till varför  ni ska beviljas stipendium

* Budgetredogörelse där det framgår hur stort stipendium ni behöver


Maila er ansökan till: jananderses@telia.com 
eller skicka den till: Jan Anders Andersson, Fabriksgatan 7, 719 94  Vintrosa.