760103__violin-wallpapers-backgrounds-guitar-resolution-high-brown-reptiles-wallpaper-beautiful-background_p

spelgrupper

latorpsbruks orkester

Latorpsbruks Orkester består av ett tiotal spelmän/spelkvinnor med fiol, dragspel och någon gitarr, boende i Latorp med omnejd och spelar företrädesvis låtar från trakten. Inte bara polskor utan även schottis eller mazurka.
Kontakt:
​Jan-Anders Andersson
Tfn: 019-296589, 0708-483989