760103__violin-wallpapers-backgrounds-guitar-resolution-high-brown-reptiles-wallpaper-beautiful-background_p

Medlemsinfo

Unga Glysar

Unga Glysar -


- En lärarhandledning i folkmusik

Unga Glysar tog sin början i en styrelsediskussion kring hur vi skulle jobba för att få fler ungdomar att intressera sig för folkmusik. Vår slutsats var att det bästa sättet att nå ungdomar var att vända sig till de lärare som utbildar ungdomar i musik. Då vi sonderade terrängen förstod vi att det fanns en stor saknad av pedagogiska material som vände sig till den musiklärare som ville lära ut folkmusik till sina elever. Därför beslutade vi att ta fram UNGA GLYSAR – en lärarhandledning i folkmusik. För att på ett professionellt vis kunna ta fram en pedagogisk handledning vände vi oss till tre musiklärare med stort intresse för folkmusik; Ida Blomqvist, Isak Björklund och Ingrid Ekman.
När en första upplaga av boken var klar så vände vi oss till kulturskolorna i länet som under ett halvår fick prova på att använda boken i undervisningen. Därefter så gjordes en utvärdering och utifrån den utvärderingen har sedan boken förbättrats ytterligare. 

För att ro Unga Glysar ekonomiskt i hamn så har ÖLFM samarbetat med SSR, Sveriges spelmäns riksförbund. ÖLFM:s styrelse vill här passa på att tacka SSR för gott samarbete och även tacka författarna för deras stora insats. Vi vill även tacka alla andra som lagt ner mycket jobb i Unga Glysar-projektet.