760103__violin-wallpapers-backgrounds-guitar-resolution-high-brown-reptiles-wallpaper-beautiful-background_p

låtarkiv

notböcker efter jonas Pehrsson/Fyra NOTBÖCKER  från  1784-1792


”År 1783 den 24 november begynte jag spela.”

Så står det i en av de fyra notböckerna, som tillhört Jonas Pehrsson i Konsta, Sköllersta socken. Hans fyra notböcker från 1784-1792 finns som avskrifter med beteckningarna Ma2, Ma3a och Ma3b i Folkmusikkommissionens samlingar. Självaste Olof Andersson (Svenska Låtar) lånade en gång böckerna av riksdagsman Gottfrid Karlsson i Sköllersta och kopierade dem, det vill säga han skrev av dem. Du hittar avskrifterna och även Olof Anderssons tillhörande kommentarer på Musikverkets hemsida.
 
Böckerna donerades senare till ÖLFM och de finns nu arkiverade för framtiden på Örebro läns museum. Under 2021 lät ÖLFM fotografera de fyra böckerna på ett varsamt sätt och hela innehållet från pärm till pärm finns nu lagom till årsmötet 2022 som digitala bilder i hanterbart format här på hemsidan.
 
Materialet omfattar 191 bilder och med undantag för pärmarnas utsidor presenteras innehållet uppslag för uppslag - med både vänster och höger sida på samma bild.
Som kuriosum kan nämnas att det i den sista boken från 1792 finns bilder, som man vanligtvis inte förknippar med spelmansböcker. Nog så spännande . . . Där finns också ett antal tomma sidor.
 
Lycka med dina studier av Jonas Pehrssons notböcker
/ styrelsen genom Erik Zaunschirm, ordf

Om det är någon som är intresserad av någon enstaka not på originalfil så är hen välkommen att skicka ett mail om detta. birgittalinder@gmail.com
Det är möjligt att spara ner bilderna från hemsidan på datorn för bättre zoomning.