760103__violin-wallpapers-backgrounds-guitar-resolution-high-brown-reptiles-wallpaper-beautiful-background_p

medlemsinfo

styrelse

 Ordförande
Birgitta Linder

Vice Ordförande 
Anna Johansson 


 

Sekreterare
Göran Svärd


 

vice sekreterare
Olof Eriksson
 

Ledamot 
Greta Herbinger-Rygne


 

Ledamot 
Pehr Falkenström
 

Ledamot
Ingemar Nilsson
 

Revisorer
Elisabeth Helldén
Johan Höjenberg
suppleanter
Alf Ekblad
Magnus Larsson 
Valberedning 
Andreas Svensson
Göran Svärd
Vice kassör
Vakant