760103__violin-wallpapers-backgrounds-guitar-resolution-high-brown-reptiles-wallpaper-beautiful-background_p

medlemsinfo

styrelse

Ordförande
Göran Svärd


 

Vice Ordförande 
Anna Johansson 


 

 Ledamot
Birgitta Linder

Ledamot

Brita Wideberg


 

Ledamot 
Pehr Falkenström
 

Ledamot
Ingemar Nilsson
 

Revisorer
Elisabeth Helldén
Johan Höjenberg
suppleanter
Alf Ekblad
Magnus Larsson 
Valberedning 
Andreas Svensson
 Magnus Börjesson
Vice kassör
Vakant