bilder

2013

30 november
Låtkurs i Närkes Kil med Pehr Falkenström och Lars-Henric Ohlström som kursledare. Utlärning av låtar från norra och södra länet.


Polska av Stavelius, Lerbäck. Utlärd och spelad av Pehr Falkenström

Vals i A-dur, Hörken. Utlärd och spelad  av Lars-Henric Ohlström.

24 augusti
Hyllningskonsert i Lillkyrka kyrka till Einar Olssons och Jon-Erik Östs ära, därefter stämma i Åsta.

4 Augusti
Spelmansstämma i Brevens Bruk

20 Juli
Konsert i Siggebohyttan med trubaduren Pär Sörman som sjöng Dan Andersson. Därefter dans på logen med Jan-Anders och Kate, Fel Dur och AdHoc-orkestern.

2 juni
Spelmansstämma i Siggebohyttan - med specialinbjudna "unga glysar" från Kopparbergs kulturskola.