760103__violin-wallpapers-backgrounds-guitar-resolution-high-brown-reptiles-wallpaper-beautiful-background_p

Om oss

Örebro Läns Folkmusikförbund, ÖLFM, bildades av folkmusikentusiaster en vårdag år 1928. Då liksom nu verkar folkmusikförbundet för att bevara de olika folkmusikaliska stilar vi har inom länet. Vi vill uppmuntra våra medlemmar att uttrycka sin musikaliska kreativitet genom att spela, dansa och sjunga tillsammans och att komponera egen musik i folklig stil.

Rent konkret bidrar ÖLFM till länets folkmusikliv genom att arrangera spelmansstämmor, spelträffar, kurser, utbyten med andra folkmusikentusiaster, ge ut medlemstidningen "Stämning" och genom att vara en folkmusikalisk kontaktförmedlare.

Vi gör den verksamhet som Du efterfrågar! Tänker Du t ex tanken "Varför finns ingen sån här kurs?". Tala om det för oss i styrelsen, så undersöker vi möjligheterna för att ordna och ev förverkliga den.

ÖLFM 90 år - kolla in förbundets första protokoll från april 1928! 
Om du tycker det är svårt att läsa det så finns ordalydelsen tolkad här enligt bästa förmåga av webmaster.