760103__violin-wallpapers-backgrounds-guitar-resolution-high-brown-reptiles-wallpaper-beautiful-background_p

riksspelmän

anton olausson

Anton Olausson blev utsedd till riksspelman på uppspelningen i Borås 2012, han var en av fem som fick den fina utmärkelsen.
Säckpipetraditionen hade under många decennier fört en tynande tillvaro och var nästan försvunnen fram till 1980-talet. Länkarna bakåt var få – troligen är säckpipeblåsarna Gudmunds Nils Larsson och Ture Gudmundsson två av de ytterst få som eftervärlden har att tacka för att säckpipan idag lever och frodas – tillsammans med säckpipebyggaren Leif Eriksson i Insjön. Det var han och Per Gudmundson som på uppdrag av Dalarnas museum 1981 tog fram ett spelbart instrument, en kompromiss mellan de tolv gamla instrument man hade bevarade och kraven för samspel med dagens moderna folkmusikinstrument.
Sedan dess verkar Närke vara ett av de landskap där instrumentet fått en riktig skjuts framåt. Tre av landets åtta riksspelmän på säckpipa finns i Närke idag. Anders Norudde, Ulf Karlsson och nu Anton Olausson.

Tvärflöjt var första instrumentet Anton gav sig på. Av en händelse så stötte han på riksspelmannen Olle Gällmo på youtube och frälstes direkt. Efter att ha skaffat sig en säckpipa, tog Anton några lektioner för Stefan Ekedahl, cellolärare på Sjöviks folkhögskola. Stefan spelar också säckpipa och är även känd från bandet Blå bergens borduner. Sedan lektionerna har Anton utforskat instrumentet på egen hand. Vilket han uppenbarligen har gjort så grundligt att han nu – bara fem år efter första tonerna blivit riksspelman. ”För skickligt och dansant spel på säckpipa” säger motiveringen till Antons prestation.
Ulf Karlsson berättade att hans mål var att få juryn att le under hans uppspelning. Hur såg juryn ut när du spelade upp?
”Det var sista uppspelsdagen för veckan, så juryn var kanske lite trött. De skrattade inte i varje fall. Men det gick ju bra i alla fall!"


Text & bild: Andreas Svensson, Faktaunderlag: Ulf Karlsson, Anton Olausson.