760103__violin-wallpapers-backgrounds-guitar-resolution-high-brown-reptiles-wallpaper-beautiful-background_p

riksspelmän

jörgen stenlund

Fotograf: Agnes Stenlund Fotograf: Agnes Stenlund

Vid Zornmärkesuppspelningen i Tobo 2013 var Jörgen en av de fem fiolspelmän som fick silvermärket och blev riksspelmän det året. Det var med låtar från Västerbotten som uppspelningen skedde, dels med en vals efter Elsa Siljebo, dels med en polska och en vals efter spelmannen Hagbard Nordenstam.

Jörgen som är född i Skellefteå och uppvuxen i Umeå började spela fiol i 20-årsåldern med inspiration från vännerna och spelmännen Thomas Andersson och Jan Burman. Vid den tiden blommade folkmusiklivet i Umeå bl.a. i folkmusikföreningen Gnid och Drag. Det var kombinationen av instrument och genre som passade perfekt; fiolen med sina stora uttrycksmöjligheter som kräver att varje enskild ton och fras formas, och folkmusiken som till sin karaktär lämnar utrymme för personliga tolkningar och som i hög grad bygger på gehör. Att folkmusiken också är en utpräglad bruksmusik som baseras på kommunikation och spelglädje var också mycket tilltalande.

1980 flyttade Jörgen till Örebro för att börja studera vid GIH och stiftade snabbt kontakt med folkmusiklivet i trakten. Som för många andra spelmän blev repertoaren vidgad, men musiken från Västerbotten har hela tiden legat som ett kontinuerligt stråk som under de senaste åren har fördjupats ytterligare genom återupptagna kontakter i Västerbotten och arkivstudier av äldre inspelningar. Inte minst Staffan Lundmark, forskningsarkivarie på DAUM i Umeå, har öppnat såväl musikaliska som kulturhistoriska dörrar till det Västerbottniska folkmusiklivet.

Under de senaste åren har Jörgen hämtat mycket inspiration och glädje från spelvännerna Maggi Karlsson och Elisabeth Lundberg i folkmusikgruppen Fafner. Inför Zornuppspelningen 2013 spelade han också tillsammans med Karin Svensson Nordberg i ett fruktbart samarbete som beredde vägen fram till Zornmärket i silver. Den främsta förebilden bland spelmännen är Kalle Almlöf från Malung som med sin tonbild och utpräglade förmåga att kommunicera med såväl spelmän som dansare i hög grad har påverkat Jörgens bild av vad god folkmusik kan vara.

Kontakt: Maila till Jörgen Stenlund