760103__violin-wallpapers-backgrounds-guitar-resolution-high-brown-reptiles-wallpaper-beautiful-background_p

riksspelmän

stig pettersson


"Mitt instrument är klarinett, det har jag spelat i ca 55 år. Jag började spela på musikskolan i Karlskoga 1956. Senare blev det också en hel del saxofon. I slutet på 80-talet träffade jag klarinettspelmannen Stig Hartman på en spelmanstämma i Siggebohyttan. Det mötet kom att betyda mycket för mitt folkmusikspel. Vi spelade många låtar ur Stigs och hans far Karl Eriks repertoar. Senare har jag också spelat låtar efter andra klarinettspelmän i huvudsak från Närke.
1992 ville Stig H åka till Växjö för att försöka bli riksspelman som sin far. Han övertalade mig att följa med och också spela upp. Tyvärr fick jag åka själv p.g.av hans sviktande hälsa. Samma sak hände två år senare då uppspelningen var i gamla Linköping. Jag åkte utan Stig H. eftersom jag hade anmält mig. Jag spelade då bl.a. Brudlåt efter Spel-Kula från Älvhyttan och Brudmarsch efter klarinettspelmannen Spel-Petter från Edsberg. Uppspelningen gick bra och jag fick Silvermärket. Motiveringen var: För traditionsmedvetet och klangfullt spel på klarinett av låtar från Närke. Jag blev naturligtvis väldigt glad men tänkte samtidigt att det var Stig H. som skulle ha haft utmärkelsen.   Jag tycker mycket om folkmusik men vill inte kalla mig riksspelman. Mitt spel på klarinett ägnar jag mer åt klassisk musik i olika former. Dock slutar jag gärna övningsstunderna med en svängig polska från Närke."
M.V.H. Stig Pettersson , klarinettspelman från Fisksjötorp.