760103__violin-wallpapers-backgrounds-guitar-resolution-high-brown-reptiles-wallpaper-beautiful-background_p

riksspelmän

ralph härnklou

Musikalisk bakgrund
Ralph började kommunala musikskolan med att spela blockflöjt som var det vanliga nybörjarinstrumentet då. Senare övergick han till fiol. När han var 13 år gammal börjar han med folkmusik. Bosse Jansson hade kurs och spelmanslag på musikskolan. Senare gick Ralph för Gerd Jansson som var med i Karlskoga felare, Gerd som också var kursmamma i Ransäter lockade med Ralph till Värmlands spelmansförbunds låtläger och det blev tre låtskurser i Ransäter, sista året med Hans Bryntesson som lärare; "Det var tufft, låthäfte fram och spela från pärm till pärm". Där lärde ha sig också att dansa.

Uppspelningen
Att Ralph bestämde sig för att spela upp berodde på att många av de traditionsbärare han lyssnat på hade gjort just det plus då den utmaning som det innebar.
Ralph spelade upp i Högsbo i Gästrikland 2004, han spelade Reinländer från Eda o Frykerud, Polska efter Gerdin och en polska efter Carl Johan Björklund som han inte minns numret på.

Förebilder och betydelsen av att vara riksspelman
Inspiration har han fått ifrån traditionsbärare främst nämner han Hans Bryntesson och Ann-Marie Forsberg.
Den traditionella musiken är en hjärtesak för Ralph. Han har lagt mycket arbete på lära sig och dokumentera traditionerna i Karlskogatrakten.
Att vara riksspelman har inneburit att han fått ökat självförtroende och tycker att det är roligt med utmaningar.

Text; Ulf Knutsson