760103__violin-wallpapers-backgrounds-guitar-resolution-high-brown-reptiles-wallpaper-beautiful-background_p

Riksspelmän

översikt

Andersson Jan-Anders
Delsbo 2008.
Jan-Anders berättar att han när han var 15 år fick han en fiol av sin mor och hon uttryckte i samband med detta följande: "Här har du en fiol. Nu går du över till Olle och lär dig spela se rä blir fûlk å rä!" (så det blir folk av dig).

Bastviken David
Malmköping 2000
Genom intresset för Närkemusiken spelade David upp för Zornmärke och fick brons i Linköping 1994 och silver i Malmköping 2000. I Malmköping spelade han Lilla Nåden efter Johan Andersson (Svenska Låtar Närke nr 11), Polska efter Carl Viktor Rulin (Svenska Låtar Närke nr 162), och ”Festpolskan” ur Olof Larssons notbok (nr 15).  Motiveringen blev ”För gott och föredömligt spel av låtar från Närke”.

Beijer Peter
Stockholm 1980
Riksspelman med motiveringen "För stilmedvetet spel av låtar från Närke". Spelade upp slängpolska, hamburgska och en vals efter Rulin.

Ericsson Olof
Korrö 2015.

Jag valde att spela upp med Närkelåtar, och då ville jag gärna ha med någon Johan Andersson- och någon Rulin-låt. 
Det var väldigt kul - och nästan lite overkligt att läsa mitt namn över nya riksspelmän. Juryns motivring var: "för skickligt och klangfullt spel av låtar från Närke". 

Eriksson Thomas
Degerberga 2007.
Jag har nog fastnat särskilt för låtar efter Karl Axel ”Glysen” Fahlström och Johan Andersson från Snavlunda. Överhuvudtaget låtarna från Bergslagen där intryck från Västmanland, Värmland och Närke blandas är intressanta.

Falkenström Pehr
Mora 1976.
Motiveringen blev: "För löftesrikt låtspel av Närkelåtar." Pehr spelade upp med Rulins d-mollspolska och en polska efter Per Erik Ohlsson på fiol. Två Ceylon Wallin-låtar blev det på nyckelharpan.

Herbinger Rygne Alvina
Vid Zornmärkesuppspelningen i Linköping 2022 blev Alvina Herbinger Rygne från Örebro en
av de nya riksspelmännen. Hon spelade upp på Närkelåtar och valde tre stycken hon lärt sig
av Pehr Falkenström. 

Gerdevåg Helene
Linköping 1981.
"Det finns ett ansvar i att fortsätta sprida traditionen vidare och lära ut musiken men samtidigt vara öppen för förändringar och nyskapande."

Härnklou Ralph
Högbo Bruk, Sandviken, 2004.
Att Ralph bestämde sig för att spela upp berodde på att många av de traditionsbärare han lyssnat på hade gjort just det plus då den utmaning som det innebar. Han spelade upp med Reinländer från Eda o Frykerud, Polska efter Gerdin och en polska efter Carl Johan Björklund.

Johansson Nichelle
Arvika 2019.
Juryns motivering: För klangfullt och personligt spel av Närkelåtar.
De låtar Nichelle valde för uppspelningen var en vals efter Sigvald Wig ur P E Olssons notbok, polska efter Glysen och polska efter Johan Andersson (nr 25 SvL Närke).

Johansson Shesti
Högbo Bruk, Sandviken, 2004.
Juryns motivering: För traditionsmedvetet och personligt spel av låtar från Närke.

Karlsson Eva
Örebro 2011.
Juryns motivering;”För dansant och klangrikt spel av låtar från Närke”. Jag hade hoppats på just den motiveringen!

Karlsson Ulf
Karlstad 2009.
Ulf känner det som en mission att föra ut den lokala musiken – den är ju så bra!

Kärnheim Gunnar
Luleå 1967.
Gunnar Kärnheim har varit aktiv folkmusiker i över 60 år och säger att det är fortfarande roligt att förkovra sig, att lära sig mer.

Linder Olle
Österbybruk 1987.
Olle började spela folkmusik i mitten av 1970-talet på Musikforum i Uppsala, Olle sveptes med i folkmusikvågen som växte sig allt starkare under den här tiden.

Norudde Anders
Ransäter 1989.
Blev tillsammans med Bengt Sundberg först med att bli riksspelman på svensk säckpipa.

Ohlström Lars-Henric
Stockholm 2010.
Motiveringen löd: "För klangfullt och dansant spel av låtar från Västmanland".

Ohlström Stephan
Västerås 1983.
När det gäller musiken, så är andrastämmor något Stefhan har specialiserat sig på. Utöver det berättar spelmannnen att han alltmer spelar till polskedanskurser runtom i landet. Han gillar den formen för spelet.

Olausson Anton
Borås 2012.
”För skickligt och dansant spel på säckpipa” säger motiveringen till Antons prestation.

Pettersson Stig
Linköping 1994.
"Jag spelade då bl.a. Brudlåt efter Spel-Kula från Älvhyttan och Brudmarsch efter klarinettspelmannen Spel-Petter från Edsberg. Uppspelningen gick bra och jag fick Silvermärket. Motiveringen var: För traditionsmedvetet och klangfullt spel på klarinett av låtar från Närke".

Stenlund Jörgen
Tobo 2013.
Det var med låtar från Västerbotten som uppspelningen skedde, dels med en vals efter Elsa Siljebo, dels med en polska och en vals efter spelmannen Hagbard Nordenstam.

Svensson- Nordberg Karin
Tobo 2013.
"I juni 2013 utnämndes jag till Riksspelman på Blekingelåtar på Riksspelmansstämman i Österbybruk. Det är ett av de största musikaliska ögonblicken i mitt liv".