760103__violin-wallpapers-backgrounds-guitar-resolution-high-brown-reptiles-wallpaper-beautiful-background_p

medlemsinfo

instrumentförsäkring

ÖLFM har en  fördelaktig försäkring för alla medlemmars instrument genom ett avtal mellan Sveriges Spelmäns Riksförbund SSR och Folksam.

Premie enl försäkringsbeloppsmodellen
Grundpremien är 120kr, sedan tillkommer 5 promille av värdet på instrumentet och tillbehör. Dessutom tillkommer en adminstrationsavgift på 40 kr.
Värdet får ej överstiga 500 000kr.  Fullständiga villkor se nedan.

Ansökan
Skriv ut ansökningsblanketten (se nedan), fyll i uppgifterna - glöm inte att skriva under.  Skicka gärna med en kopia på t.ex. värderingsintyg, kontantkvitto e.d. som kan verifiera värdet på instrumentet. Detta och en bra beskrivning på instrumentet är en garanti för att du får ut rätt ersättning vid eventuell skada.

Ansökan om försäkring sändes till Jan-Anders Andersson, Fabriksgatan 7, 719 94 Vintrosa