760103__violin-wallpapers-backgrounds-guitar-resolution-high-brown-reptiles-wallpaper-beautiful-background_p

låtarkiv

övriga låtar

Låtar märkta med en pil, ►, finns att lyssna på som ljudfil eller filmklipp. Målet är att det ska gå att lyssna på alla låtar, välkomna att skicka in egna inspelningar! 


B
Björnpolskan e Axel Inge 
Inspelning; Bergslagernas Spelmansgille

Björnvalsen, Prästfalls-Kalle

G

Gånglåt "Till slåttermossen" av Hartman

Gånglåtsschottis e Blinda Petter

H
Hamburgska e Carl Viktor Rulin, SvL 139 ►
Inspelning; Thomas Eriksson

Högforssnoa av Andreas Svensson

J
Jubileumspolska av Göran Andersson

K
Kadrilj från Hällefors 
Inspelning; Stefan Backius
M
Marsch efter ”Spelkungen” August Andersson

N
Nerikes Brudmarsch 
Inspelning; Hans-Erik Ramström

P
Polska "Festpolska" e Olof Larsson, Kumla

Polska e Olof Larsson, Kumla 

Inspelning; Ingrid Ekman

Polska "lilla varianten" e Viktor Gustafsson, Hjulsjö 
Inspelning; Stefan Backius

Polska "stora varianten" e Viktor Gustafsson, Hjulsjö 
Inspelning; Stefan Backius

Polska "Livets fästemö" e Glysen  
Inspelning; Thomas Eriksson och Stefan Backius

Polska "Rinnande vatten" e Gustav Landin

Polska "Jordjänkaren" e Einar Olsson, SvL 272,  Inspelning; Ulrika Linder

Polska nr 280 e Einar Olsson

Polska e Rulin, SvL 133

Polska "Stavelius" e Rulin, SvL 106 

Inspelning; Krakelur

Polska e Pelle Fors

Polska e Kumlin, Kumla


S
Samtalspolskan e Bergewing och Jon-Erik Öst,  Inspelning; Ulf Karlsson

Schottis av J. W. Bergewing

Skänklåt e Mattias Blom

Slängpolska e Per Erik Olsson  

Såglåten av Anders Norudde


V
Vals efter Futter-Petter 
Inspelning; 7 riksspelmän från Närke

Vals i A-dur, Hörken 
Inspelning: Lars-Henric Ohlström


Ur Folkmusikkommissionens notsamling - "Svänsk Folkmusik, polskor och valser från Närke, upptecknade av självaste Carl Viktor Rulin. Bläddra och njut av fina låtar!