760103__violin-wallpapers-backgrounds-guitar-resolution-high-brown-reptiles-wallpaper-beautiful-background_p

aktuellt

övrigt

117 låtar av låtar efter Einar Olsson spelas in

Projektet att låta spela in alla låtarna i Svenska Låtar Närke under Einar Olssons namn formulerades
av hans son, Arne Olsson, Lillkyrka, sommaren 2016. Frågan ställdes i Folkmusikförbundets tidning
Stämning och via mejllistan Örebrofolk om man ville delta i inspelningarna. Ett 20-tal 
hörsammade uppropet och nu börjar de 124 låtarna sakteliga trilla in här på olfm.se

Einar Olsson samlade under första hälften av 1900-talet in en större mängd låtar från närområdet
tillsammans med sonen Arne. Dessa finns både nedtecknade och inspelade på rullband och
kassettband. Einar var en av de spelmän om medverkade till att bilda Örebro Läns Folkmusikförbund
1928 och han var under slutet av 20-talet anställd som spelman på Skansen. Einars familj var goda
vänner med Jon Erik Östs familj. De brukade umgås hos varandra på somrarna och för eftervärlden 
märks det i en del låtar som tydligt är präglade av varandra. En av låtarna som Jon Erik gjorde till 
Einar är än idag outgiven och undangömd på en gård i Husby, Glanshammar, och väntar på rätt 
publicering.
Mycket nöje med låtarna efter Einar!
Länk till låtarna!

Projektledare
Andreas Svensson
Ordförande emeritus
Örebro Läns Folkmusikförbund

Följande konstellationer har hittills bidragit med inspelningar (presenteras utan hänsyn till alfabetiska hierarkier eller instrumental ranking)

Krakelur
Pehr Falkenström, fiol, nyckelharpa
Helene Nevers, blockflöjt
Göran ”Freddy” Fredriksson, cittern, vevlira

Kringel
Ingrid Ekman, tvärflöjt
Karin Nordberg, fiol

Frötorps fria
Andreas Jacobsson, cello
Ingrid Ekman, tvärflöjt
Åsa Johansson, sopransaxofon

Graham Lindsey, mandola, banjo
Arne Olsson, kontrabas
Andreas Svensson, kromatiskt dragspel

Sven Ekström, fiol
Andreas Svensson, kromatiskt dragspel

Olof Ericsson, fiol
Anna Hesselbom, fiol

Olof Ericsson, fiol

Karin Gustavsson, fiol

Sven-Erik Flyckt, fiol
Gunnar Kärnheim, fiol
Johan Lundin, fiol
Roger Johansson, fiol

Ulrika Linder, fiol

Olle, Birgitta & Ulrika Linder, 3 fioler

ÖLFM-styrelsen 2014

Sten Lindstrand
Bg Augustini
Kristan Couture (The Trads)
Jesse (The Trads)