760103__violin-wallpapers-backgrounds-guitar-resolution-high-brown-reptiles-wallpaper-beautiful-background_p

Närkesamlingen

Pehr Anderssons notbok (Ma 1)

Ma 1 nr 1 och nr 96 Minuete
(bild 2 och bild 32)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 2 och nr 97 Minuete
(bild 2 och bild 32)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 3 Pollonese (bild 2)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 4 Pollonese (bild 2)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 5b Pollonese (bild 3)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 5c Pollonese (bild 3)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 6 Pollonese (bild 4)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 7 Pollones (bild 4)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 8 Pollones (bild 4)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 9 Pollonese (bild 4)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 10 Pollones (bild 4)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 11 Pollonese (bild 5)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 12 Pollonese (bild 5)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 13 Pollonese (bild 5)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 14a Pollones (bild 5)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 15 Pollon. (bild 6)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 16 Pollenesse (bild 6)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 17 Pollenesse (bild 6)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 18 Pollonness (bild 7)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 19 Pollonesse (bild 7)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 20 Pollonesse (bild 7)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 21 Polloness (bild 7)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 22 Pollones (bild 8)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 23 Pollnesse (bild 8)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 24 Pollonesse (bild 8)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 25a och nr 35b Pollonesse
(bild 9 och bild 13)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 26 Pollonesse (bild 9)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 27 Pollones (bild 10)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 28 Pollo. (Pollonese) bild 10


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 29 Pollonese (bild 10)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 30 Pollones (bild 11)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 31 Pollonese (bild 11)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 32 (Pollonese) (bild 11)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 33 (Pollonese) bild 12


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 34 (Pollonese) bild 12


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 35a (Pollonese) (bild 12)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 36 Poln (Pollonese) (bild 13)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 37 Polonesse (bild 13)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 38 Pollonesse (bild 14)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 39 Pollonesse (bild 14)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 40 Pollon. (Pollonese) (bild 15)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 41 Polloness (bild 15)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 42 Polloness (bild 15)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 43 och nr 45 Pollonese
(bild 16 och 17)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 44 Pollonesse (bild 16)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 46 Pollones (bild 17)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 47 Pollones (bild 17)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 48 Pollonese (bild 18)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 49 Pollonse (bild 18)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 50 Pollonese (bild 19)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 51 Pollon. (Pollonese) (bild 19)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 52 Pollon (Pollonese) (bild 19)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 53 Pollo: (Pollonese) (bild 19)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 54 Pollonese  (bild 19)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 55 Pollonesse (bild 20)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 56 Pollon (Pollonese) (bild 20)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 57 Pollonese (bild 20)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 58 Pollonese (bild 20)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 59 Pollonese (bild 21)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 60 Pollonese (bild 21)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 61 Pollones (bild 21)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 62 Pollonese (bild 21)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 63 Pollonese (bild 22)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 64 Pollonse (bild 22)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 65 Pollonese (bild 22)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 66 Pollonese (bild 22)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 67 Pollon. (Pollonese) (bild 23)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 68 Pollones (bild 23)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 69 Pollonese (bild 23)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 70 Pollon. (Pollonese) (bild 24)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 71 Pollonese (bild 24)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 72 Pollonese (bild 25)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 73 Pollonese (bild 25)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 74 Pollonese (bild 25)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 75 Pollon. (Pollonese) (bild 26)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 76 Pollonese (bild 26)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 77 Pollonese  (bild 26)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 78 Münte (Minuete) (bild 27)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 79 Pollon (Pollonese) (bild 28)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 80 Pollonesse (bild 28)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 81 Pollonesse (bild 28)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 82 Pollonesse (bild 28)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 83 Pollonese (bild 29)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 84 Pollonese (bild 29)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 85 Pollonese (bild 29)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 86 Pollon (Pollonese) (bild 29)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 87 Pollonese (bild 30)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 88 Pollonese (bild 30)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 89 Pollonese (bild 30)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 90 Pollones (bild 30)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 91 Pollonese (bild 30)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 92 Pollonese (bild 31)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 93 Polloness (bild 31)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 94 Polloness (bild 31)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 95 Pollonese (bild 32)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 98 Minete (bild 33)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 99 (97) Minuete (bild 33)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 100 Minuete (bild 33)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 101 Minuet (bild 34)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 102 Pollonesse (bild 34)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 103 Miunet (bild 35)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 104 Miunete (bild 35)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 105 Minuet (bild 35)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 106 Pollonese (bild 35)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 107 Pollonese (bild 36)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 108/109 Miunete (bild 36)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 110 Pollones (bild 37)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 111 Polonenes (bild 37)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 112 Pollonesse (bild 37)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 113 Pollonesse (bild 38)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 114 Polloness (bild 38)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 115 Pollonnse (bild 39)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 116 Polonnese (bild 40)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 117 (Minuete) (bild 40)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 118 Minuete (bild 40)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 119 (Minuete) (bild 41)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 120/121 (Minuete) (bild 41/42)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 122 (Minuete) (bild 43)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 123 Minuette (bild 44)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 124 Miunette (bild 44)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 125 Miunete (bild 45)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 126 Miunete (bild 45)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 127 Minuette (bild 46)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 128 Miünete (bild 47)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 129 Miunete (bild 47)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 130 Contradanz (bild 48)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 131 Prins Curane Kin (bild 48)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 132 Prins Fredrich (bild 49)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 133 Stina Lotta (bild 49)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 134 Miunett (bild 50)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 135 Minuette (bild 51)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 136 Miünet (bild 51)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 137 (Minuete) (bild 52)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 138 Miunet (bild 52)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 139 Miunete (bild 53)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 140 Miunet (bild 53)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 141 Minuet (bild 54)


Spela upp ljudfil

Ma 1 nr 142 Miünete (bild 55)


Spela upp ljudfil