760103__violin-wallpapers-backgrounds-guitar-resolution-high-brown-reptiles-wallpaper-beautiful-background_p

spelgrupper

bergslagernas spelmansgille

 
Riksspelmannen Carl-Erik Hartman (1870-1972), Bångbro, hade startat ett spelmansgille med namnet Bångbro-Guldsmedshytte Spelmansgille. 1943 bytte detta gille namn till Bergslagernas Spelmansgille, i syfte att locka spelmän från andra bergslager. De ursprungliga medlemmarna var, förutom C-E Hartman: Johan 
Gottfrid ” Friden” Magnusson från Guldsmedshyttan, Evald Amundsson och Erik Jansson från Hafsta samt Karl Gustav Karlsson (”Prästfalls-Kalle”), från Prästfall. Gillet ordnade 1943 en välbesökt stämma andra marknadsdagen i Kopparberg och fortsatte den traditionen under sju år. Efter några års uppehåll återupptogs stämmorna 1964 och omvandlades på 1990-talet till spelträffar, vilka fortfarande anordnas av Bergslagernas Spelmansgille i oktober varje år och är populära och välbesökta. 
I slutet av 1990-talet samlade C-E Hartmans son, klarinettisten mm Stig Hartman (1913-2007), ett antal spelmän för att försöka återuppliva Bergslagernas 
Spelmansgille. I gillet spelar i dag elva spelmän. Av dessa kommer tre från Nya Kopparbergs Bergslag: Inga-Lill Ohlström, Ställdalen, Anna Brevik Elfström, Bångbro och Gunnar Elfström, Kopparberg. Linde Bergslag bidrar med åtta spel-män: Kajsa och Johnny Karlsson, Elisabeth Nilsson och Ove Magnusson, samtliga Guldsmedshyttan, Stig-Ove Vilhelmsson, Storå, Jeanette och Curt Lindmark, samt Meta Erelöf, Lindesberg. De instrument som trakteras i gillet är bl a: fiol, altfiol, 
olika nyckelharpor, klarinett, blockflöjt och munspel. 
Bergslagernas Spelmansgille spelar företrädesvis Bergslagslåtar; både traditionella och nyskrivna av gillets egna medlemmar. Gillet framträder gärna i olika samman-hang, som t ex folkmusikkonserter (bl a vid ”Forsens Dag” i Hammarbacken, 
Guldsmedshyttan) samt medverkar med ceremoniell musik vid bröllop, begravningar och liknande. Inte minst spelar gillet med förtjusning dansmusik
(bl a på Gammelmarken i Kopparberg). Förutom spelträffen i Kopparberg arrangerar även Bergslagernas Spelmansgille ”Folkmusikfest” i Stripa Gruvmiljö, Guldsmedshyttan sedan år 2014. 

Kontakt:

Ordf Kajsa Karlsson, 070-6145790