760103__violin-wallpapers-backgrounds-guitar-resolution-high-brown-reptiles-wallpaper-beautiful-background_p

Medlemsinfo

medlemskap

Välkommen som medlem!

Örebro Läns Folkmusikförbund, ÖLFM, är till för dess medlemmar – som medlem får du möjlighet att påverka vår gemensamma verksamhet.
De musikaliska intressen som våra medlemmar har, arbetar vi i styrelsen för att förverkliga. Alla idéer som har med folkmusik, folklig sång och folklig dans att göra är välkomna - vi är öppna för alla förslag! Så bara hör av dig till oss i styrelsen.

Här är ytterligare några skäl att bli medlem I ÖLFM:
  • Som ny medlem får du en välkomstgåva i form av notböcker med folkmusik från länet. (Distribueras antingen i juli eller december.) 
  • Genom förbundets hemsida och genom medlemstidningen Stämning så får du information om olika folkmusikaliska evenemang i länet.
  • Genom ditt medlemsskap i ÖLFM blir du automatiskt (utan extra kostnad) medlem i Sveriges Spelmäns Riksförbund, SSR. Från SSR får du den nationella spelmanstidningen "Spelmannen" fyra gånger om året.
  • Som medlem i ÖLFM finns möjlighet att teckna en ytterst förmånlig instrumentförsäkring via Folksam och SSR. Allt från billigare instrument till mycket värdefulla går att försäkra. Undantagna är pianon, flyglar och orglar.
  • ÖLFM fungerar som ett forum för folkmusiker emellan från olika delar av länet,  länets folkmusiker skall få många möjligheter att ses och dela med sig till varandra av sin musik.
  • Avgiften för ett år är 200:- kronor. Är du under 20 år betalar du bara 50:- kronor. Går du med i förbundet under fjärde kvartalet och betalar medlemsavgiften, så gäller avgiften för det kommande året!