760103__violin-wallpapers-backgrounds-guitar-resolution-high-brown-reptiles-wallpaper-beautiful-background_p

spelgrupper

fafner

Vi är tre spelmän, Jörgen Stenlund, Maggi Karlsson och Elisabeth Lundberg som spelar svensk folkmusik. Vår musik är en bruksmusik, d.v.s. den kan fylla flera funktioner och kan vara användbar i olika sammanhang t.ex. till dans och som inslag vid  bröllop, dop, begravningar, fester och vid representation. Vi spelar både nykomponerad och äldre traditionell musik, mest svensk och skandinavisk men även internationella inslag förekommer. Vår repertoaren omfattar bl.a. visor, valser, marscher, polskor, schottisar och polketter. 
För mer information om vår musik, titta och lyssna gärna på länkarna nedan.
Brudmarsch från Nås
Pellikvalsen
Jag lyfter ögat

Se oss även på Facebook


Kontakt:
Elisabeth Lundberg
Jörgen Stenlund
Maggi Karlsson, 073-7004353