760103__violin-wallpapers-backgrounds-guitar-resolution-high-brown-reptiles-wallpaper-beautiful-background_p

spelgrupper

bäsksöta

Bäsksöta är en musikgrupp med amatör-
musikanter från Örebrotrakten, var och en med lång musikalisk erfarenhet.


Repertoaren är bred, men tyngdpunkten ligger i den svenska folkmusiken.
Gruppen har funnits sedan 2002 och har hunnit medverka i många olika sammanhang.

Grundbesättningen är två sångare, durspel, fiol och bas, men även andra instrument förekommer.

På visrepertoaren finns bl.a:
Svenska folkvisor (av snäll karaktär)
Svenska folkvisor (av lite grövre sort)
Visor av Bellman, Wreesvijk, Taube, Dan Andersson, Benny Andersson, Jinder, Euskefeurat m.fl.
Gruppen spelar också polskor, valser m.m. till dans.

Vill du att vi ska spela för dig, på din fest, ditt bröllop eller annan tillställning?    
Kontaktperson: Cecilia Bremer